Bielsko-Biała E-edukacja

Lifting na urodziny

Bielski „Medyk” obchodzi w tym roku 60. urodziny.

Placówka powstała w 1957 roku jako 2-letnia pomaturalna Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa. Niedługo po tym zmieniła się w Państwowe Liceum Pielęgniarstwa (1959), a następnie w Liceum Medyczne Pielęgniarstwa (1964) oraz w Liceum Medyczne (1967). W 1978 roku przekształcono ją w Zespół Szkół Medycznych, złożony z Liceum Medycznego Pielęgniarstwa oraz utworzonego w 1977 roku Medycznego Studium Zawodowego.

Trzy lata po utworzeniu zespołu jego patronką została Hanna Chrzanowska (związana z Krakowem pielęgniarka, pedagog i wychowawczyni młodzieży, od końca lat 90. toczy się jej proces beatyfikacyjny). W tamtym czasie pełna nazwa „Medyka” brzmiała: Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej. Miano to szkoła zachowała do 1996 roku, kiedy zmieniła się w Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej. Stworzyły go Liceum Ogólnokształcącego (powstało w 1991 roku) oraz Medyczne Studium Zawodowe. Po drodze liceum stało się VIII Liceum Ogólnokształcącym (2002), a Medyczne Studium Zawodowe Szkołą Policealną nr 6 (2005). W takim kształcie „Medyk” funkcjonuje do dzisiaj.

Do tej pory jego mury opuściło – łącznie – 6504 absolwentów. 4066 uzyskało kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych, 2438 to absolwenci licealni. Przez 60 lat swojego istnienia szkoła wypuściła w świat wiele dyplomowanych pielęgniarek, położnych, techników analityki medycznej, ratowników medycznych, opiekunek domów pomocy społecznej, asystentów stomatologicznych i techników farmaceutycznych. Na terenie Bielska-Białej praktykują też lekarze, którzy część swego wykształcenia zdobyli właśnie przy ulicy Konopnickiej.

W ciągu sześciu dekad działalności placówką kierowało kolejno pięciu dyrektorów: Anzelm Bonczek, Jolanta Wieczorek, Halina Adamczyk, Grażyna Stolecka i – obecnie – Ewa Gawęda.

Szkoła kształci swoich uczniów w myśl zasady „Z szacunkiem do wiedzy i człowieka”. Ze względu na osobę patronki duży nacisk kładziony jest na wolontariat. Z tego powodu uczniowie i nauczyciele realizują opracowany przed dziesięcioma laty program „Juniorzy – Seniorom” (we współpracy z bielskimi domami opieki społecznej), współpracują z Fundacją Aktywności Społecznej Złote Łany, a także Salwatoriańskim Stowarzyszeniem Hospicyjnym, angażując się w akcję „Pola nadziei”.

Szkoła realizuje projekty unijne w ramach programu „Comenius” i „Erasmus +”, obejmujące uczniów i nauczycieli. Dzięki temu nawiązana została współpraca z ośmioma europejskimi krajami. Szczególnie bliskie relacje połączyły „Medyka” z placówkami z Włoch i Hiszpanii. Dowodem dobrej współpracy jest to, że na uroczystości jubileuszowe przyjadą uczniowie i nauczyciele z hiszpańskiej Katalonii.

Od samego początku „Medyk” ma siedzibę w tym samym miejscu, czyli w budynku po dawnych wojskowych koszarach przy ulicy Marii Konopnickiej 6. W momencie powstania cały wojskowy kompleks składał się z dwóch budynków mieszkalnych dla szeregowców (głównego i pobocznego), budynku dla podoficerów z wartownią i aresztem, budynku oficerskiego z kasynem oraz z izby chorych i stajni. Szkołę ulokowano w głównym budynku dla szeregowców. W ostatnim czasie „Medyk” przeszedł renowację elewacji. Otwarcie szkoły z odnowionymi murami było jednym punktów jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 20 października.

Rozpoczęła się ona od mszy świętej w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Następnie w Bielskim Centrum Kultury odbyła się jubileuszowo gala, po której uroczystości przeniosły się w szkolne mury (otwarcie szkolnego budynku po odnowieniu elewacji, fotograficzna wystawa „Historia szkoły”, ekspozycja „Magazyn wspomnień”, spotkanie pracowników i zaproszonych gości oraz spotkanie absolwentów).

 

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments