Nieprzypisany

Linia kolejowa Skoczów – Bielsko-Biała, jest kolejny krok w kierunku rewitalizacji

Fot. Michał Cichy

Tym krokiem stało się podpisanie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Aglomeracja Beskidzka, a PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

To umowa na realizację projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem, w ramach programu Kolej +.

– Jest to pierwszy z najważniejszych kroków do przywrócenia ruchu kolejowego na tym odcinku. Kolejnym będzie ogłoszenie przetargu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na studium projektowo-techniczne, a następnie na roboty budowlane wraz z ponowną elektryfikacją tego odcinka. Nie należy zapominać o konieczności sfinansowania jej przy coraz większych kwotach za materiały oraz koszty pracy. Samorząd wojewódzki deklaruje uruchamianie na tym odcinku 8 par pociągów. Zainteresowany przewozami na linii kolejowej nr 190 jest także przewoźnik dalekobieżny – informują redaktorzy portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego, dziękując w nagłaśnianiu sprawy zmarłemu niedawno radnemu wojewódzkiemu Andrzejowi Molinowi i wszystkim sympatykom kolei.

google_news