E-edukacja Cieszyn Na czasie

Macierz Ziemi Cieszyńskiej inwestuje w młodych ludzi. Stypendia zostaną utrzymane

Fot. Dorota Krehut-Raszyk

Zdolni uczniowie oraz studenci z powiatu cieszyńskiego mają szansę na finansowy zastrzyk. Kolejny rok bowiem chce ich wesprzeć Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. O wsparcie w roku szkolnym 2023/24 mogą się ubiegać tegoroczni absolwenci szkół średnich i przyszłoroczni uczniowie klas maturalnych. Co trzeba zrobić? Trzeba złożyć wniosek.

Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że w miarę posiadanych pieniędzy będzie obejmować pomocą stypendialną studentów pierwszego roku studiów dziennych stacjonarnych oraz utrzyma stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości – 1 800 zł na rok dla studentów oraz 900 zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści, a od października studenci pierwszego roku uczelni artystycznych, mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2 700 zł na rok.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ulicy Stalmacha 14 w Cieszynie. Termin upływa 15 września.

Jakie warunki muszą spełnić tegoroczni absolwenci szkół średnich? Powinni mieć polskie obywatelstwo, mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców bądź w Cieszynie, co powinno być potwierdzone zameldowaniem, nie krótszym niż dwa lata od daty złożenia pisma. Ponadto dochód w rodzinach, z których pochodzą, w przeliczeniu na osobę, lub dochód osoby uczącej się nie może być wyższy niż 2 150 zł brutto, wyliczony z czerwca 2023 roku. Co ważne, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

Jeśli chodzi o osiągnięcia w nauce, osoby te powinny otrzymać na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, obliczonych wg specjalnego algorytmu, w którym brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Podstawą liczenia punktów są wartości w procentach, przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości procentów, na przykład 50 proc. = 50 punktów. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym należy pomnożyć przez 0,4, a liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym pomnożyć przez 0,6 i tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów zsumować. Z danej szkoły do otrzymania stypendium może zostać wytypowanych po maksymalnie dwóch uczniów.

Z kolei przyszłoroczni maturzyści powinni mieszkać w miejscowościach powiatu cieszyńskiego, mieć wysoką średnią ocen i niski dochód w rodzinie. W tym przypadku można zgłaszać do trzech kandydatów z poszczególnych szkół.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej są do pobrania tutaj.

google_news
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments