Wydarzenia Bielsko-Biała

Minister edukacji z wizytą w Bielsku

Dzisiaj o 10.00 w Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister edukacji, Anny Zalewskiej. Pani minister mówiła o nowej reformie szkolnictwa i o zmianach, które czekają wszystkich nauczycieli.

– Do 31 marca każdy samorząd podejmie uchwałę, by 1 września rozpocząć 5-letni proces przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkołę branżową bądź technikum. W związku z przekształceniami w Bielsku-Białej przewidziano 13 dodatkowych etatów dla nauczycieli i 8 milionów złotych dla tego regionu – powiedziała minister na spotkaniu z dziennikarzami. Poruszyła również kwestię cyberbezpieczeństwa w szkołach, a w dzisiejszym świecie, gdzie głównym elementem jest Internet i korzystanie z niego przez dzieci jest to bardzo ważne.

Wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek, podkreślił także, że reforma szkolnictwa na naszym terenie będzie wiązała się z przygotowaniem zawodowym, czyli pomocy w przygotowaniu młodych ludzi, którzy po ukończeniu szkół nie odnajdują się na rynku pracy. Urszula Bauer, śląski kurator oświaty, poinformowała natomiast, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem i wdrażanie reformy w naszym regionie będzie przebiegało spokojnie.

Anna Zalewska przyjechała do Bielska, by spotkać się z młodzieżą, rodzicami i bielskimi samorządowcami. Nowa reforma szkolnictwa wejdzie w życie od 1 września 2017 roku.

google_news