Cieszyn Kultura i rozrywka

Ministerstwo wsparło projekt Książnicy Cieszyńskiej

Fot. Książnica Cieszyńska

Książnica Cieszyńska znalazła się wśród 42 podmiotów, którym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację w ramach Programu „Kultura cyfrowa” na rok 2024. Dofinansowanie w wysokości 166 tys. złotych otrzymał czwarty etap projektu zatytułowanego „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie”.

Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego obejmują dokumenty i akta (oryginały i odpisy), utwory literackie i naukowe, korespondencję, ikonografię, nuty, akcydensy. Większość z nich jest merytorycznie i proweniencyjnie związana ze Śląskiem Cieszyńskim i stanowi jedną z najważniejszych baz źródłowych do badań nad historią i kulturą regionu. Kolekcja podzielona jest na 45 wiązek tematycznych, z których każda zawiera od kilkudziesięciu do kilkuset pojedynczych dokumentów lub grup dokumentów. W sumie zaś obejmuje ponad 9 tys. jednostek.
Tworzenie cyfrowych kopii tego zbioru cieszyńscy bibliotekarze rozpoczęli w 2021 r. Do teraz zdigitalizowali 6 693 jednostki (63 659 stron), z których 5 702 jednostki (w postaci plików cyfrowych w formacie PDF) Książnica udostępniła w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Tegoroczna dotacja powinna zaś pozwolić sfinalizować proces digitalizacji kolekcji „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”.

google_news