Wydarzenia Żywiec

„Moszczanica” jak nowa. Najnowsze informacje Starostwa Powiatowego w Żywcu

Starostwo Powiatowe w Żywcu zakończyło termomodernizację Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. To już piąta taka inwestycją przeprowadzona w powiatowych obiektach oświatowych!

Do tej pory termomodernizację wykonano w żywieckich: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych i I Liceum Ogólnokształcącym, a także w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Ponadto termomodernizację przeszły w Żywcu budynki Przychodni Rejonowej przy al. Piłsudskiego i głównej siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego. Wszystkie te gmachy mają teraz nie tylko nowoczesny wygląd, ale także wpisały się w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie. – Z dumą możemy powiedzieć, że do tej obszernej już listy dołącza kolejny projekt, jakim jest „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu”. To projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji w budynku ZSAiO wyniosła 5,3 mln zł, a wkład starostwa to ponad 1,3 mln zł – mówi starosta Andrzej Kalata.

Budynek przed i po modernizacji

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację trzech budynków: szkoły, bursy i warsztatów. Były to m.in. docieplenie budynków, modernizacja instalacji c.o. i montaż wbudowanej kotłowni gazowej. Poza tym, w budynku bursy wykonano modernizację oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej. – Dodatkowo wykonaliśmy projekt „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, im. J. Piłsudskiego w Żywcu”, współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1 mln zł – dodaje starosta Andrzej Kalata.

Szkoła z tradycjami

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących to placówka z długoletnimi tradycjami. Kształcenie rozpoczęto w niej we wrześniu 1945 roku. Początkowo było tutaj Żeńskie Gimnazjum Rolnicze, a potem Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, Technikum Rolnicze, Technikum Hodowlane, a od 1970 roku Zespół Szkół Rolniczych. Obecną nazwę wprowadzono od września 2006 roku. – Szkoła cały czas dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku i zainteresowań młodzieży. W 2020 roku utworzono Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które powstało dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Teren ZSAiO to prawie 100 hektarów ziemi – mówi wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Obecnie w skład ZSAiO im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu wchodzą: budynek główny szkoły, warsztaty, bursa nr 2, Dom Wczasów Dziecięcych, Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, dworek Kępińskich, gospodarstwo, parkur i park. W ostatnich latach szkoła jest sukcesywnie modernizowana. Dzięki projektom „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” oraz „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” wyremontowano pracownie zawodowe i zrealizowano staże dla uczniów. Dodatkowym atutem jest pracownia Biofeedback oraz zmodernizowana i doposażona sala biologii, która powstała dzięki dofinansowaniu z programu EFS – „Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro”. Powstanie nowoczesnej Zielonej pracowni, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyczyniło się do poszerzenia bazy dydaktycznej. W latach 2020-2021 szkoła zmieniła swój wygląd dzięki termomodernizacji trzech obiektów szkolnych oraz wymianie pokrycia dachowego głównego budynku. Nowoczesne oblicze uzyskały też: sekretariat, gabinety dyrektorów i pomieszczenia administracyjne. – Można śmiało stwierdzić, że placówka, położona w tak pięknie usytuowanym terenie, zachwyca niejednego polskiego i zagranicznego gościa, a uczniom stwarza przyjemną i miłą atmosferę do nauki – mówi Mirosław Staszkiewicz, dyrektor szkoły.

Jest się czym pochwalić

W ZSAiO uczniowie przygotowywani są zarówno do egzaminów maturalnych, jak i zawodowych. Szkoła oferuje: 4-letnie liceum wojskowe, w skład którego wchodzą klasy certyfikowane objęte patronatem MON, liceum mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: biathlon i boks, 5-letnie technikum hodowli koni, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa. Placówka posiada też 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, która kształci w zawodach: kucharz oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Sporym powodzeniem cieszy się forma kształcenia, jaką jest kwalifikacyjny kurs zawodowy o profilu pszczelarskim. Coraz większą popularność zyskuje kierowane przez szkołę Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które proponuje naukę o ekologii wszystkim grupom społecznym, zapraszając do uczenia się w naturalnych warunkach dydaktyczno-przyrodniczych.

Budynek przed i po modernizacji

Certyfikaty i patronaty

Szkoła aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych Żywca, takich jak Orszak Trzech Króli, Półmaraton Żywiecki, Gody Żywieckie czy obchody Święta Niepodległości. Na terenie szkoły cyklicznie organizowane są zawody konne, zawody sportowo-obronne Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego czy też ogólne zawody Sprawni jak Żołnierze. ZSAiO uczy młodych ludzi posiadania własnego zdania, umożliwia rozwijanie zainteresowań i umiejętności, stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji poprzez przynależność m.in. do: Uczniowskiego Klubu Sportowego, Biathlonowego Klubu Ludowego, Szkolnego Koła PCK czy Stowarzyszenia Kasztanka. Placówka bierze udział w licznych projektach unijnych. W ramach programu Erasmus+ „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” jedenastu nauczycieli uzyskało certyfikaty różnych zagranicznych szkoleń. Kreatywne i nowatorskie działania pozalekcyjne i zarazem podnoszące poziom bezpieczeństwa to zasługa udziału w projektach partnerskich: „Be a buddy not a bully” i „Working together for Happiner students”. Firma symulacyjna „Hotelik pod Dębem” i niedawno utworzona spółdzielnia uczniowska przyczyniają się do rozwoju ekonomiczno-społecznego uczniów.

Wiele akcji charytatywnych, jak „Pomagamy Pamiętać”, „Zwolnieni z Teorii”, „Paczka dla mieszkańców domu dziecka w Żywcu” czy „Razem na święta” kształtują odpowiedzialność i empatię młodego pokolenia. Warto wspomnieć o wielu szkolnych sukcesach, jak 5. miejsce drużynowo w II International Cadet Cup in Hungary, 1. miejsce drużynowo w 61. Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2022”, 2. miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkim Zawodów Ogólnopolskich „Sprawni jak Żołnierze”, 1. miejsce na Mistrzostwach Śląska w boksie w kategorii wagowej do 63 kg, powołanie do kadry narodowej Polskiego Związku Jeździeckiego, wysokie lokaty w kilkudziesięciu konkursach konnych ogólnopolskich i międzynarodowych, 1. miejsce drużynowo w zawodach sportowo-obronnych Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz Oddziałów Przygotowania Wojskowego czy 1. miejsce w Powiatowych Eliminacjach 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

google_news