Cieszyn Kultura i rozrywka

Najcenniejszy, najrzadszy, najciekawszy. O słynnym globusie nieba w cieszyńskiej bibliotece

Fot. z arch. Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza na wykład Jana Pawła Borowskiego “Najcenniejszy, najrzadszy, najciekawszy. Globus nieba, pochodzący ze słynnej amsterdamskiej oficyny kartograficznej Willema Janszoona Blaeu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego”. Spotkanie odbędzie się w ramach sekcji historycznej „Przeszłość i Teraźniejszość” Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku.

Prelekcja odbędzie się 20 lutego o godz. 16.00. Kto chce poznać historię unikatowego eksponatu, jednego z najcenniejszych zabytków tworzących kolekcję ks. Leopolda Jana Szersznika, znajdującego się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, może czuć się zaproszony.

– Cieszyński egzemplarz jest jednym z dwóch w polskich kolekcjach i jednym z około 40 zachowanych na świecie. Autorem nowych, reprezentujących wyższy poziom niż w renesansie, alegorycznych wyobrażeń gwiazdozbiorów przedstawionych na globusie był bliski współpracownik Blaeu, Jan Pieterszoon Saenredam. Nade wszystko jednak globus ten jest emanacją osiągnięć ówczesnej kartografii oraz astronomii. Pojawia się na nim 48 konstelacji Ptolemeusza, 4 nieptolemejskie i 12 nowych gwiazdozbiorów, odkrytych przez Frederika de Houtmana podczas wyprawy na Sumatrę – mówi Jan Paweł Borowski.

Willem Janszoon Blaeu to czołowy kartograf swojej epoki działający w Amsterdamie, także zdolny astronom, uczeń słynnego Tycho Brahe, od którego nabył umiejętność konstruowania globusów. – Blaeu pierwszy globus nieba skonstruował przed 1600 r., w roku 1616 stworzył największy ówczesny globus ziemi a w 1634 r. opublikował podręcznik ich budowy. W 1635 r. wydał mapę Polski i Śląska. Końcem oficyny Blaeu, której dziedzicem został syn Joan, stał się pożar, który wybuchł w 1672 r. – dodaje Jan Paweł Borowski.

Globus wraz z pozostałymi obiektami z kolekcji ks. Szersznika prezentowany jest na ekspozycji stałej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Sali Egipskiej Pałacu Larischów.

google_news