Wydarzenia Cieszyn

Nie żyje Danuta Pilch

Fot. Szpital Śląski w Cieszynie

Do naszej redakcji dotarła smutna wiadomość. Zmarła wieloletnia skoczowska pielęgniarka Danuta Pilch.

W Szpitalu Śląskim w Cieszynie pracowała od 1979 roku. W latach 1979-2007 na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej, gdzie pełniła funkcję zastępcy pielęgniarki oddziałowej. Od 2007 do 2020 roku pomagała pacjentom na oddziale gruźlicy i chorób płuc.

W październiku 2020 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. – Niespożyta energia, temperament i potrzeba niesienia pomocy drugiemu człowiekowi już po kilku dniach z powrotem wprowadziły Ją w szeregi pracujących zawodowo pielęgniarek. Od 26 października podjęła pracę w oddziale geriatrycznym. W marcu 2020 roku wybuchła epidemia Sars Cov 2. Danusia była jedną z tych osób, które bez zastanowienia włączyły się do pracy w opiece nad pacjentem covidowym – poinformował Szpital Śląski w Cieszynie.

Danuta Pilch nie tylko pracowała w szpitalu, ale także wspierała pacjentów ze Skoczowa i okolic w ramach pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Udzielała się w akcjach charytatywnych na rzecz ochrony zdrowia. – Danuta z duża pokorą, wielkim oddaniem i pasją wykonywała swój zawód. Dla pacjenta otwierała serce. Sama była bardzo skromną osobą. O sobie mówiła niewiele. Każdego pragnęła uczynić szczęśliwym, każdego chronić. Dla Siebie zabrakło Jej czasu… – wspominają pracownicy szpitala.

google_news