Kultura i rozrywka Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Nowe stroje regionalne dla zespołu „Ziemia Suska”

W ciągu piętnastoletniej działalności regionalny zespół „Ziemia Suska” działający w Suchej Beskidzkiej przy Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek licznymi występami uświetnił wiele wydarzeń kulturalnych i uroczystości w mieście i regionie. W swoim repertuarze propaguje on kulturę górali babiogórskich poprzez muzykę, taniec, śpiew i odtwarzanie dawnych zwyczajów, charakterystycznych dla regionu Suchej Beskidzkiej i okolic. W czerwcu rozpoczęła się realizacja projektu w ramach programu EtnoPolska 2020, dzięki któremu zespół wzbogaci się o nowe stroje regionalne.

W ramach programu Narodowego Centrum kultury pn. EtnoPolska realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego. Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy wywodzący się z regionu ich działalności. W tegorocznej edycji  do programu EtnoPolska 2020 wpłynęły 1 264 wnioski z ośrodków i stowarzyszeń z całej Polski. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonionych zostało 293 beneficjentów.

Złożony w styczniu przez Miejski Ośrodek Kultury – Zamek wniosek  pt. „Uzupełnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska” przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 33 000 złotych. W przygotowanie aplikacji aktywnie włączyli się instruktorzy i członkowie zespołu oraz działającej przy nim kapeli. Złożenie wniosku poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja posiadanych strojów oraz analiza najważniejszych potrzeb w zakresie doposażenia garderoby „Ziemi Suskiej”.  W  efekcie w ramach zadania zaplanowany został zakup nowych 120 elementów strojów górali babiogórskich, zarówno odświętnych jak i pasterskich, w tym m.in. koszul, gorsetów, chust, góralskich spodni, spódnic, guń, kapeluszy i kierpców, które uzupełnią dotychczasową garderobę grupy oraz zastąpią jej starsze i wysłużone egzemplarze. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu. Wykonana została specyfikacja, uwzględniająca ściśle kryteria etnograficzne i  zawierająca dokładne opisy poszczególnych elementów garderoby, włącznie z określeniem kolorystyki i rodzaju stosowanych  tkanin, a także na podstawie złożonych ofert wyłonieni zostali wykonawcy poszczególnych elementów strojów. Stroje górali babiogórskich wykonane zostaną przez renomowane pracownie regionalne i lokalnych twórców posiadających bogate doświadczenie oraz niezbędną wiedzę dotyczącą stosowanych wzorów i krojów zgodnych z tradycją regionu Podbabiogórza.

Nowe elementy strojów regionalnych z uwagi na długotrwały proces ich wytwarzania od zebrania wymiarów, po szycie wstępne, przymiarki i wykonanie ręcznych zdobień w postaci haftów, strzępków czy parzenic na podstawie oryginalnych wzorów są pracochłonne w wykonaniu, dlatego termin zakończenia projektu został zaplanowany na październik 2020 roku. Zakup strojów umożliwi dalszy rozwój i aktywne wykorzystanie potencjału zespołu oraz wpłynie pozytywnie na autentyczność i jakość prezentowanych programów artystycznych, przyczyniając się tym samym do dalszego upowszechniania muzyki, tańca i zwyczajów wywodzących się regionu naszego miasta.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 36 300 zł, z czego wysokość pozyskanego dofinansowania z programu EtnoPolska to 33 000 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 3 300 zł. stanowią wkład własny z budżetu Gminy Sucha Beskidzka.

DG rolety
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments