Wydarzenia Cieszyn

Obrady powiatowej rady

We wtorkowe popołudnie odbyła się 46. sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego w tej kadencji. Radni wysłuchali informacji i obejrzeli prezentacje na temat gospodarki leśnej w powiecie cieszyńskim, a następnie podjęli kilka uchwał.

Wprowadzono zmiany dotyczące ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego, zdecydowano o podjęciu współpracy z czeską gminą Paskov w ramach projektu „Lekcja genealogii-Szlak historyczno-genealogiczny na pograniczu” i wyrażono zgodę (po dość burzliwej dyskusji) odnośnie przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości położonej w Cieszynie, przy ul. Wojska Polskiego 5. Docelowo w dawnych koszarach mają rezydować Wojska Obrony Terytorialnej.

Trzy ostatnie uchwały dotyczyły zaciągnięcia kredytu w wysokości 7,5 mln zł, wprowadzenia zmian w budżecie powiatowym oraz  uzupełnienia Statutu Powiatu Cieszyńskiego.

google_news