Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Ostatni tunel wydrążony. Praca przy budowie obwodnicy Węgierskiej Górki wre

Fot. GDKKiA w Katowicach

29 października miną cztery lata odkąd rozpoczęła się budowa obwodnicy Węgierskiej Górki. Niedawno udało się przebić drugą nawę w tunelu w masywie Białożyńskiego Gronia w ciągu drogi ekspresowej S1, a tym samym zakończyło się drążenie wszystkich tuneli.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca w dłuższym z dwóch tuneli wykonywanych w masywie Białożyńskiego Gronia przebito nawę w kierunku Zwardonia. Z kolei zakończenie drążenia krótszego tunelu nastąpiło pod koniec 2022 roku. Tunele, którego druga nawa została we wrześniu br. przebita, wykonywano od listopada 2020 roku od strony północnej. Po pokonaniu 110 m doszło do zawału skał stropowych. Z tego powodu roboty wstrzymano, a prace górnicze ponowiono w grudniu 2021 roku. W styczniu 2022 roku rozpoczęto drążenie od strony południa.

W ramach inwestycji, prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, powstają dwa tunele: pierwszy pod masywem Barania Góra o długości 834 metrów, drugi pod masywem Białożyńskiego Gronia o długości 1 km. Tunele są drążone Nową Austriacką Metodą Górniczą całym przekrojem, aby nie osłabić górotworu. W obu znajdować się będą dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi. Powstają ponadto estakada o długości 940 m nad ulicami Zielona Górna i Zielona w Węgierskiej Górce oraz cztery mniejsze estakady i trzy mosty. Na trasie wykonywanych jest 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 96 tys. metrów kwadratowych.

W krótszym tunelu pod koniec czerwca betonowano tzw. spąg – najniżej położoną część obudowy zasadniczej. W nawie do Zwardonia jest już 59 z 69 segmentów spągu oraz 19 segmentów pozostałej części obudowy, tzw. kaloty. Tu zaawansowanie prac sięga około 57 proc. W sąsiedniej nawie, w stronę Żywca, od maja zabetonowano 19 segmentów spągu, czyli 14 proc. całości. Ogólne zaawansowanie robót całego tego odcinka S1 przekracza 66 proc. W przypadku prac mostowych to 85 proc., drogowych – 61 proc., wykopy wykonano w 97 proc., a nasypy w 87 proc.

Fot. GDDKiA w Katowicach

Budowa obwodnicy Węgierskiej Górki, liczącej około 8,5 km, to inwestycja o wartości prawie 1,4 mld zł. Pierwotny termin zakończenia prac zaplanowano na 10 sierpnia br., ale został on przełożony na przełom 2024 i 2025. Trasa ma być udostępniona kierowcom w pierwszej połowie 2025 roku.

Droga S1 Pyrzowice – Zwardoń jest elementem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Biegnie od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Jej słowackim przedłużeniem jest autostrada D3 relacji Żylina – Skalité. Trasa liczy 148 km, przy czym częściowo jest drogą ekspresową, a częściowo ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za 136 km. Pozostałe fragmenty są w zarządzie prezydentów miast Dąbrowa Górnicza (4,62 km), Tychy (4,98 km) i Bielsko-Biała (2,37 km). Odcinek Pyrzowice – Zwardoń częściowo jest drogą ekspresową, a częściowo ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Po ich wykonaniu cały odcinek S1 będzie posiadał klasę drogi ekspresowej.

google_news