Wydarzenia Oświęcim

Oświęcim: Radni i prezydent ślubowali

Fot. UM w Oświęcimiu

Oświęcimscy rajscy wybrani w niedawnych wyborach mają za sobą inauguracyjną sesję. Podczas niej wybrano przewodniczącego rady, jego zastępcę oraz przewodniczących komisji.

Najpierw radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie wybrali przewodniczącego rady, którym został Piotr Hertig, a także jego zastępcę – Ireneusza Góralczyka. Zdecydowano też o składzie sześciu komisji stałych i wyłoniono przewodniczących. Pracami komisji budżetu i rozwoju miasta będzie kierował Michał Homa, komisji rewizyjnej – Jacek Stoch, a ochrony zdrowia, środowiska i opieki społecznej – Andrzej Jakubowski. Funkcję przewodniczącego komisji prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego obejmie Agnieszka Komendera, a kultury oświaty, sportu i rekreacji – Maria Pędrak. Przewodniczącym nowej komisji skarg, wniosków i petycji został Paweł Warchoł.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia Januszowi Chwierutowi o wyborze na prezydenta miasta Oświęcimia i złożenie ślubowania. Prezydent podziękował za otrzymane od wyborców zaufanie i złożył gratulacje radnym. Skierował też specjalne podziękowania dla Marii Pędrak za siedem lat współpracy na stanowisku zastępcy prezydenta. W swoim expose przedstawił najbliższe plany i zamierzenia.

Do najważniejszych zaliczył budownictwo mieszkaniowe nie tylko komunalne, ale też tworzenie dobrych warunków do rozwoju budownictwa deweloperskiego i indywidualnego. Wśród nich jest strefa gospodarcza, rozwój turystyki czy wykorzystanie kolei jako ważnego środka komunikacji. Zapowiedział też kontynuację projektów w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań czy kolejnego etapu parku na Zasolu. Podkreślił, że miasto powinno zyskać lepsze połączenie komunikacyjne. – W jakimś stopniu tę sytuację poprawiła obwodnica północna, a teraz bardzo ważnym projektem jest budowa drogi S 1 wraz z obwodnicą Oświęcimia. Miejmy nadzieję, że za 5 lat, w 2023 roku, tą drogą i obwodnicą pojedziemy. Jest to zadanie rządowe, a my aktywnie uczestniczymy w tym przedsięwzięciu – mówił. Dodał, że w planie jest przebudowa wielu dróg w mieście, ale też budowa nowych. – Myślimy też o żłobku na osiedlu Stare Stawy i schronisku dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej – wymieniał prezydent. Podkreślił, że dużą wagę przykłada do pozyskania pieniędzy zewnętrznych, które dynamizują rozwój Oświęcimia. Mówił też, że miasto będzie się starać o kolejny etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W kontekście wielu prowadzonych inwestycji zauważył, że konieczne będzie zachowanie równowagi pomiędzy bieżącym funkcjonowaniem miasta, a inwestowaniem. Sporym wyzwaniem będzie też konieczność zmian w oświacie, w związku z zakończeniem w roku przyszłym edukacji w klasach gimnazjalnych. Zaznaczył też, że w działaniu miasta bardzo ważne jest, aby podejmować decyzje wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców.

Radę Miasta VIII kadencji tworzą: Paweł Warchoł ( KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Krzysztof Kuczek ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Michał Chrzan (KW Prawo i Sprawiedliwość ), Mariola Madej ( KWW KOS 2018), Michał Homa (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Maria Pędrak (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Jacek Stoch (KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Waldemar Łoziński ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Jakub Przewoźnik ( ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Bożena Godawa ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Agnieszka Komendera ( KWW KOS 2018 ), Barbara Pamuła (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Zygmunt Osoba ((KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Ireneusz Góralczyk (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Piotr Hertig ( KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Andrzej Jakubowski ( KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Zbigniew Starzec ( KW Prawo i Sprawiedliwość), Stanisław Biernat ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Jan Adamaszek (KWW Porozumienie dla Oświęcimia), Tadeusz Hoła ( KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska) i Dariusz Grygoruk ( KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska).

google_news