Wydarzenia Sucha Beskidzka

Parafia nakarmi

Od trzech lata suska parafia wspiera, nie tylko duchowo, gorzej sytuowane rodziny. W tym roku do potrzebujących także trafi pokaźna ilość żywności.

Na pomoc mogą liczyć osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe gdy ich miesięczne dochody nie przekraczają 1268 zł. W przypadku rodzin dochody nie mogą być wyższe niż 1028 zł na osobę. Dochody muszą być przy tym udokumentowane w Miejskich Ośrodku Pomocy Społecznej i w nim też trzeba pobrać stosowne zaświadczenie. Księża proszą o dostarczenie ich do końca tego miesiąca. Natomiast żywność będą wydawać w dwu transzach. Pierwszą akcję zaplanowano na początek października, a drugą już wiosną przyszłego roku. Każda osoba ma otrzymać około 80 kg różnego rodzaju produktów, co zapewne znacznie odciąży domowe budżety.

google_news