Bielsko-Biała E-edukacja Na czasie

“Piątka” znów najlepsza w województwie

Fot. Ilustracyjne

.
W opublikowanym właśnie kolejnym Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 po raz kolejny wysokie lokaty osiągnęły bielskie szkoły ponadpodstawowe.

Podobnie jak w roku ubiegłym V Liceum Ogólnokształcące z Bielska-Białej uznane zostało za najlepsze liceum w województwie śląskim. W skali kraju „piątka” uplasowała się na 23 pozycji o siedem oczek wyżej niż w roku poprzednim. Natomiast wśród techników na 4 pozycji w województwie i 64 w kraju znalazło się Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego.
W sumie oceniono wyniki nauczania w 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246 działających w kraju) i 1231 techników (spośród 1755), wszystkich które spełniły kryterium udziału w rankingu (maturę zdawało w nich minimum 12 uczniów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów /techników). Tegorocznymi zwycięzcami okazały się: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie i Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.
O tym jakie miejsce dana szkoła zajmie w rankingu wpływ miały: wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej).

Miejsce w rankingu uzyskane przez bielskie licea:
23. – V LO
81. – III LO im. Stefana Żeromskiego
82. – LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
95. – I LO im. Mikołaja Kopernika
275. – VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej
330. – LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner
426. – Dwujęzyczne LO im. Władysława Kopalińskiego
462. – Waldorfskie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
536. – LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
782. – IV LO im. KEN
949. – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (ZSP)
992. – II LO im. Adama Asnyka

W skali województwa wyglądało to tak:
1. – V LO
5. – III LO im. Stefana Żeromskiego
6. – LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
8. – I LO im. Mikołaja Kopernika 26. miejsce – VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej
31. – LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner
43. – Dwujęzyczne LO im. Władysława Kopalińskiego
48. – Waldorfskie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
57. – LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
85. – IV LO im. KEN
106. – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (ZSP)
107. – II LO im. Adama Asnyka
124. – Państwowa Ogólnokszt. Szkoła Muzyczna II St.
135. – LO Edukacja
147. – VI LO z Oddziałami Integracyjnymi

Miejsca jakie zajęły bielskie Technika:
64. – Technikum nr 4 (ZSE im. M. Kaleckiego)
124. – Technikum nr 3 z Oddz. Integr. (ZSEEiM)
134. – Prywatne Technikum Informatyczne
194. – Technikum nr 11 (ZS im. J. Tuwima)

Miejsca w rankingu w skali województwa śląskiego:
6. – Technikum nr 4 (ZSE im. M. Kaleckiego)
12. – Technikum nr 3 z Oddz. Integr. (ZSEEiM)
13. – Prywatne Technikum Informatyczne
20. – Technikum nr 11 (ZS im. J. Tuwima)
73. – Technikum nr 7 (ZSTiH im. F. Kępki)
78. – Technikum nr 1 (BSP)
88. – Technikum nr 5 (ZSSiO)
105. – Technikum nr 2 (ZSB im. gen. St. Maczka)
107. – Technikum (ZS CKR im. St. Staszica)
111. – Technikum TEB Edukacja

google_news