Wydarzenia Cieszyn

Pogórze: Otwarto dom dla potrzebujących pomocy

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

W Pogórzu otwarto dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Znajduje się on na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej.

Dom jest prowadzony na zlecenie powiatu cieszyńskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Jest placówką całodobową, przeznaczoną dla 18 osób wymagających schronienia: matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, ojców z małoletnimi dziećmi oraz innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.

– Myślę, że w przypadku Domu Samotnej Matki można już mówić o historii, dlatego że kilka lat trwały same starania o pozyskanie środków finansowych na ten ważny cel. Najpierw nie było planu, potem pojawiły się dalsze kłopoty i wreszcie w tym roku udało się cały projekt szczęśliwie zakończyć – mówi Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński.

Całkowity koszt to 2,5 mln zł. Powiat cieszyński otrzymał 1,5 mln zł dotacji.

google_news