Bielsko-Biała E-edukacja

Porąbka: Specjalne karty od wicewójta

Z inicjatywy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, ratowników medycznych Andrzeja Błasiaka, Michała Szlagora oraz władz gminy Porąbka dzieci z klas I, IV-VI przejdą specjalistyczny kurs pierwszej pomocy.

– To już kolejna tego typu akcja w naszej gminie. Bardzo się cieszymy, że ratownicy medyczni mimo swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, znajdują czas na przeprowadzenie kursu dla dzieci. W tym roku po raz pierwszy zostaną przeszkoleni również rodzice – podkreśla zastępca wójta Paweł Zemanek.

20 lutego ratownicy medyczni przeprowadzili taki kurs w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce. W czterech klasach, przeszkolonych zostało ponad 110 uczniów. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną również kursy dla dzieci i ich rodziców w Bujakowie, Czańcu oraz Kobiernicach. Łącznie przeszkolonych zostanie 430 dzieci oraz rodziców.

Paweł Zemanek, który również uczestniczył w kursie wręczył dzieciom karty ICE (In Case of Emergency), co oznacza „w nagłym wypadku”. Dzięki takiej karcie służby ratownicze w razie zdarzenia losowego szybko uzyskają cenne informacje o poszkodowanej osobie.

Tradycyjnie elementy odblaskowe dla dzieci z klas I ufundowała firma Makarony Czanieckie.

Autorem fotoreportażu jest Krzysztof Fiołek

google_news