Wydarzenia Bielsko-Biała

Potrafią przezwyciężyć wszelkie bariery

Do końca tego miesiąca można jeszcze zgłaszać kandydatów do organizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej konkursu „Sukces nie zna barier 2018”. Chodzi o pełnoletnie osoby niepełnosprawne, których życie, a także sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością może być wzorem naśladowania dla innych.

Celem konkursu – jak wyjaśniają jego organizatorzy – jest bowiem promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące własnej  niepełnosprawności.
Nominowana może być jednak tylko osoba mieszkająca na stałe w Bielska-Białej lub pracująca – albo też angażująca się w działalność społeczną – na terenie tego miasta.

Kandydata mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawna lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali zorganizowanej w grudniu przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (plac Ratuszowy 6, – II piętro, pokój 225 lub pod telefonem 33 49 71 492.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć tutaj

google_news