E-edukacja Cieszyn

Powalcz o wojewódzkie stypendium!

Jesteś pracowity i osiągasz dobre wyniki w nauce? Jeśli tak, spróbuj powalczyć o stypendium przyznawane przez Zarząd Województwa Śląskiego uzdolnionej młodzieży.

Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący województwo śląskie. Celem przydzielonego stypendium jest m.in. wspieranie ich w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także wspomaganie możliwości stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.

Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć komplet dokumentów – wniosek wraz z wymaganymi załącznikami – w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Można to zrobić do 20 lipca. Tegoroczne stypendia przyznawane będą na okres dziesięciu miesięcy, od września 2017 roku do czerwca 2018 roku. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie utalentowanej młodzieży wynosi 114 tys. zł. Każdy z 30 stypendystów otrzyma 3800 zł w dziesięciu transzach.

 

google_news