Wydarzenia Cieszyn

Powiat cieszyński: Sytuacja się uspokaja, stopień zagrożenia obniżony

Fot. Michał Cichy

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie wciąż obowiązuje, jednak warunki atmosferyczne i hydrologiczne uległy poprawie.

Urząd Miejski w Cieszynie poinformował o zmianie stopnia zagrożenia wezbraniem wód z 3 na 2.  W Cieszynie na Olzie będzie się jeszcze utrzymywało przekroczenie stanu ostrzegawczego z tendencją spadkową.

Swoje dane na temat działań, związanych z ulewnym deszczem i jego skutkami zaktualizowała też Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Według informacji na godz. 14.00 było 175 zalanych budynków, 19 zalanych dróg, 7 zatkanych przepustów, 42 inne zdarzenia takie jak: zalane pola, pożar skrzynki na wieży ratusza, wypadki, kolizje, powalone drzewa, konary,. Główne działania związane z silnymi opadami deszczu są prowadzone na terenie gminy Skoczów, Ustroń i Goleszów. Informacja najważniejsza jest taka, że nie ucierpiało w tych sytuacjach niczyje zdrowie ani życie.

Sytuacja w poszczególnych miastach i gminach, według Starostwa, wyglądała następująco:

Skoczów: W związku z intensywnymi opadami drogi na terenie sołectwa Pogórze zostały zalane i nieprzejezdne. Zajęcia w Szkole Podstawowej w Pogórzu zostały odwołane przez dyrektora. Straż miejska udała się na śluzę na rzece Wisła i cieku Bajerka w celu otwarcia śluzy na Wiśle i obniżenia poziomu Bajerki, ponieważ ciek Bajerka zalewa budynki przy ul. Bielskiej w Pogórzu. Śluza uszkodzona nie ma możliwości regulacji – powiadomiono Wody Polskie. Posesje przy ul. Bielskiej w Skoczowie zostały zalane, a woda w Pogórzu przelewa się przez drogę. Budynki przy ul. Bielskiej 106,108 zostały zalane. Trwają działania JRG oraz OSP. Na ul. Dolny Bór w Skoczowie od cieku Iłowniczanka kilka budynków zagrożona zalaniem oraz wymagana ewakuacja – mieszkańcy odmawiają ewakuacji – JRG monitoruje sytuacje. Mieszkaniec ul. Dolny Bór wymagający stałego dostępu do prądu z uwagi na aparat tlenowy zabezpieczony agregatem. Straż Miejska w Ochabach na cieku wodnym Młynówka obniżyła śluzę, ale gałęzie uniemożliwiają regulację – powiadomiono PSP – działania prowadza OSP Ochaby.

Cieszyn: W mieście odnotowano następujące straty: Przedszkole nr 7 Cieszyn ul. Hallera 7 – zalana piwnica, Przedszkole nr 16 Cieszyn ul. Bielska 75 – zalana piwnica, Szkoła Podstawowa nr 3 Cieszyn ul. Hallera 8 – podtopienia w piwnicy, Szkoła Podstawowa nr 5 Cieszyn ul. Wojska Polskiego 1 – zalana szatnia (piwnica), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna — zamoknięta ściana przy wejściu do budynku, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie — uszkodzone ogrodzenie na stadionie sportowym (przewróciło się podmyte drzewo), Na ulicy Orzeszkowej zostały uszkodzone pokrywy włazów. Na obecnym etapie straty trudne do oszacowania, trwają również oględziny innych miejsc pod kątem ustalenia ewentualnych uszkodzeń.

Chybie:  Nie odnotowano zgłoszeń związanych z wystąpieniem lokalnych podtopień.

Goleszów:  Odnotowano kilkanaście interwencji szczególnie we wsi Puńców: czyszczenie przepustów, rowów pompowanie piwnic w domach mieszkalnych na skutek silnego deszczu zostały uszkodzone drogi. Ulica Skowronków w Puńcowie została zamknięta. Liczne podtopienia wystąpiły również we wsiach Godziszów, Cisownica, Goleszów, Dzięgielów. Na chwilę obecną sytuacja jest rozwojowa, mieszkańcy cały czas zgłaszają poczynione szkody przez ulewny deszcz. Zabezpieczane są cały czas posesje, brzegi potoków workami z piaskiem. Do tej pory nasze jednostki OSP są dysponowane do pomocy i usuwania skutków nocnej ulewy.

Hażlach: Na terenie Gminy Hażlach nie wystąpiły żadne szkody, wynikłe z powodu intensywnych opadów deszczu. Odnotowano wzrost stanu wód w rzekach i potokach, jednakże wody nadal pozostają w korytach. Urząd, instytucje oraz placówki oświatowe pracują normalnie, a ich działania nie są zagrożone.

Strumień Nie zgłoszono żadnych szkód.

Brenna: Wystąpiły lokalne podtopienia budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, jak również terenów rolnych. Obecnie poziom wody obniżył się i przystąpiono do przeglądu uszkodzonych dróg i wałów na terenie gminy.

Ustroń W godzinach nocnych – wystąpiły intensywne opady deszczu i burze. Szkody są likwidowane przez OSP i PSP. Zostały zalane piwnice, niedrożne przepusty, czyszczenie śluz. Nie stwierdzono wylania cieków wodnych i katastrofalnych zatopień. Dębowiec Wyłącznie lokalne podtopienia. Zebrzydowice Nie odnotowano zagrożeń związanych z podtopieniami. Istebna Sytuacja jest stabilna.

Wisła Sytuacja na terenie miasta jest obecnie stabilna.

google_news