Wydarzenia Żywiec

Powiat nie zwalnia tempa. Kolejny budynek po termomodernizacji – WIDEO | ZDJĘCIA

Fot. Starostwo Powiatowe w Żywcu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który dzięki staraniom władz powiatu żywieckiego i ich konsekwentnemu działaniu przeszedł termomodernizację.

Do tej pory termomodernizację przeprowadzono w żywieckich: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, I Liceum Ogólnokształcącym oraz w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, a także w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Ponadto termomodernizacje przeszły w Żywcu budynki Przychodni Rejonowej przy al. Piłsudskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego. Jak podkreśla starosta żywiecki Andrzej Kalata, wszystkie te gmachy zyskały nie tylko estetyczny i nowoczesny wygląd, ale także wpisały się w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie.

Ostatnią naszą inwestycją, jaką przeprowadziliśmy, jest projekt „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu przy ul. Kopernika 5”. To inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 1,3 miliona złotych, a sam wkład Starostwa Powiatowego w Żywcu to ponad 700 tysięcy złotych. Cieszymy się, że to co założyliśmy kilka lat temu, czyli przeprowadzenie termomodernizacji naszych budynków, głównie oświatowych, udaje nam się konsekwentnie realizować – mówi starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Dodaje, że inwestycja związana z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą polegała na częściowej termomodernizacji kompleksu budynków wraz z nałożeniem tynku, częściowej wymianie starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacji zabytkowych drzwi, wymianie poszycia dachowego wraz z dociepleniem stropu, wymianie źródła ciepła z pieca węglowego na piec gazowy oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Historia budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej sięga jeszcze końca XIX wieku. Wtedy to, dzięki staraniom ówczesnych władz administracyjnych, dyrekcja dóbr arcyksiążęcych z Żywca podarowała działkę przy obecnej ul. Kopernika 5 z przeznaczeniem pod budowę przyszłej szkoły. Rozpoczęła się ona 14 kwietnia 1894 roku i trwała rok. 24 sierpnia 1895 roku szkołę przeniesiono do nowo powstałego piętrowego budynku posiadającego trzy sale lekcyjne. W 1901 roku budynek powiększono poprzez dobudowanie lewego skrzydła, w którym znalazły się mieszkanie dla nauczyciela i kancelaria szkoły. Wybudowano również pomieszczenia gospodarcze. Od 15 listopada 1914 roku w budynku przy ul. Kopernika 5 mieścił się oddział żandarmerii polowej. Ale w 1915 roku do budynku znowu powróciła szkoła. Na przełomie 1925/1926 dobudowano prawe skrzydło, w którym swoje miejsce znalazły dwie dodatkowe sale lekcyjne. W 1937 roku przeprowadzono remont kapitalny, w ramach którego budynek odnowiono nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. 3 września 1939 roku do Żywca i Sporysza wkroczyli Niemcy. Przez cały wrzesień budynek zajmowało wojsko. W połowie października 1939 roku władze okupacyjne zezwoliły na otwarcie szkoły. Po wyzwoleniu Żywca i okolic działalność szkoły została wznowiona 15 kwietnia 1945 roku. W tym czasie naprawiono prowizorycznie uszkodzenia budynku, a następnie odrestaurowano budynek i uporządkowano obejście. W 1952 roku wybudowano budynek pomocniczy, w którym powstała kuchnia i urządzono jadalnię ze świetlicą. Kilka lat później dobudowano zaplecze sanitarne i przyłączono sieć wodno-kanalizacyjną z własnym hydroforem. W 1960 roku budynek przestał pełnić funkcję szkoły i stworzono w nim internat, który istniał tutaj do 1969 roku. Wtedy to postanowiono, że będzie się tu mieścić Państwowy Dom Dziecka, który od 1999 roku przekształcono w Powiatowy Dom Dziecka. W 2013 roku zmienił on nazwę na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, pod którą obecnie funkcjonuje. Warto podkreślić, że od 1969 roku do chwili obecnej w placówce opiekę znalazło 422 dzieci.

Obecnie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu zapewnia opiekę dla podopiecznych głównie z terenu powiatu żywieckiego w wieku 10-18 lat, chyba że deklarują oni chęć pozostania i dłużej się uczą. Placówka zapewnia również podopiecznym odpowiednie warunki do nauki i rozwoju oraz dostęp do zajęć rozwijających ich talenty i pasje. Organizuje wycieczki, warsztaty rozwojowe i wyjazdy wakacyjne. Wszystkie te działania podejmowane są w ramach współpracy z wieloma partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prywatnymi.

Fot. Starostwo Powiatowe w Żywcu

Fot. Starostwo Powiatowe w Żywcu

Fot. Starostwo Powiatowe w Żywcu

Fot. Starostwo Powiatowe w Żywcu

Fot. Materiał prasowy

google_news