Wydarzenia Cieszyn

Promowano zawód policjanta w powiecie cieszyńskim. Co trzeba zrobić, aby nim zostać?

Funkcjonariusze cieszyńskiej komendy promowali wśród młodzieży ideę bycia policjantem. I tak mundurowi spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz uczestniczyli w Targach Edukacji i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie.

W minionym tygodniu policjanci z cieszyńskiej komendy policji, którzy zajmują się profilaktyką społeczną, odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz młodzieżą zgromadzoną na Targach Edukacji i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie. Wizyta mundurowych była związana z promocją zawodu policjanta oraz prezentacją służby społeczeństwu w niebieskim mundurze. Policjanci zachęcali słuchaczy do wstąpienia w szeregi ponad 100-tysięcznej formacji, która odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Mundurowi podkreślali, że to zawód dla ludzi z pasją, dużo wymagający, a zarazem dużo dający w zamian.

Młodzież przyszła zobaczyć jak wygląda praca policjanta i z jakimi wyzwaniami mierzy się każdy, kto nosi mundur. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące zawodu, wyposażenia i sprzętu używanego przez mundurowych. Uczniowie pytali, jakie w przyszłości muszą spełnić warunki, aby zostać policjantami oraz jak wygląda proces postępowania kwalifikacyjnego. Żadne z pytań nie pozostało bez wyczerpującej odpowiedzi. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą składać dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2, tel. 47 85 732 18/53. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych.

Fot. KPP Cieszyn

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi Policji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

google_news