Wydarzenia Cieszyn

Przedsiębiorcy w kolejce do urzędu pracy. Szturm po dotacje

Fot. Pixabay.com

Nie słabnie zainteresowanie firm czy organizacji pozarządowych z naszego regionu rządowym wsparciem, udzielanym w ramach tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. W ubiegłym roku instytucja zajęła się rozpatrzeniem 12,6 tys. wniosków, przekazując przedsiębiorcom wsparcie w wysokości ponad 75 mln zł. W tym roku pieniędzy zabezpieczono jeszcze więcej.

– Udało się pomóc wielu firmom z terenu powiatu cieszyńskiego. Zainteresowanie formami wsparcia w ramach kolejnych tarcz było i jest nadal bardzo duże. Najwięcej wniosków złożyły małe firmy albo firmy jednoosobowe. W 2020 roku ponad 8500 mikroprzedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym wypłaciliśmy pożyczki. Wsparliśmy niemal 1600 działalności gospodarczych w formie samozatrudnienia. Dofinansowaliśmy koszty wynagrodzeń pracowników w niemal 1100 mikro, małych i średnich firmach. Od 19 grudnia ubiegłego roku mamy kolejną, nową formę wsparcia finansowego dla naszych firm, dotację. Tylko w grudniu przyjęliśmy w jej sprawie aż 309 wniosków – wyjaśnia Dorota Bizoń, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Nowa forma dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach tzw. tarczy branżowej, jest od grudnia realizowana niezmiennie i wskazane w rozporządzeniach branże mogą wnioskować, w zależności od branży, dwukrotnie lub trzykrotnie. Okres wnioskowania o pomoc został wydłużony do 31 maja. – W styczniu wpłynęły 422 wnioski o dotację branżową, w lutym 729, co daje łączną sumę 1151 wniosków. Zainteresowanie nie słabnie. Na wszystkie formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 roku wpłynęło ponad 1500 wniosków – informuje Dorota Bizoń. Jak się dowiadujemy, w dniach od 1 do 22 marca o dotację branżową wystąpiło kolejnych 547 przedsiębiorców.

Anna Stefaniak-Bacza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, dodaje, że współpraca z klientami pla-cówki, firmami z regionu, jest bardzo sprawna i efektywna. – Warto też wspomnieć, że w trosce o nasze firmy zabezpie-czyliśmy środki na poziomie 85 milionów złotych, aby każde przedsiębiorstwo, które spełnia wymogi formalne i merytoryczne, po złożeniu wniosku mogło je jak najszybciej otrzymać. W ten sposób zapewniliśmy płynność finansową wsparcia – mówi Anna Stefaniak-Bacza. W zeszłym roku, na ponad 12 600 złożonych wniosków, tylko 121 zostało rozpatrzonych negatywnie. Z tarczy antykryzysowej korzystały nie tylko mniejsze i większe przedsiębiorstwa, ale także organizacje pozarządowe, na przykład ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie, kluby sportowe, organizacje i związki wyznaniowe czy te, które wspierają osoby niepełnosprawne i dzieci.

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku pracy w regionie? W styczniu w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 4015 osób, w lutym o 77 więcej – 4092. Na koniec pierwszego miesiąca roku 2021 stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,5 proc., w województwie śląskim 5,1, a w powiecie cieszyńskim – 5,8. Obecnie prognozowana stopa w naszym regionie to 5,9 proc. Jej wzrost nie jest jeszcze niepokojący, ale warto zauważyć, że w placówce rejestruje się coraz więcej osób, które utraciły pracę i mają prawo do zasiłku. Na zasiłki w ubiegłym roku cieszyński urząd pracy wydał ponad 8 mln zł. Obecnie uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest około 680 osób.

Kto ma obecnie największe szanse na znalezienie zatrudnienia? Przede wszystkim pracownicy produkcji. W lutym pracodawcy zgłosili w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie 295 wolnych stanowisk w różnego rodzaju przemyśle produkcyjnym, a ponadto 51 w usługach, 35 w turystyce i gastronomii, 20 w handlu i po 17 w budownictwie i transporcie. Łącznie w lutym oferowano 464 miejsca pracy i 83 miejsca aktywizacji zawodowej.

Energylandia - praca 2021
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments