Cieszyn Kultura i rozrywka

“Przewrót kopernikański” w filozofii, czyli wokół Immanuela Kanta w Cieszynie

Fot. z archiwum UM w Cieszynie

W najbliższy piątek, 12 listopada, o godz. 16.30, Książnica Cieszyńska zaprasza na dziewiąte spotkanie Akademii Filozoficznej zatytułowane „Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta jako “przewrót kopernikański” w filozofii”, które w całości poświęcone będzie omówieniu najważniejszych zagadnień systemu filozoficznego Immanuela Kanta – jednego z najważniejszych myślicieli na przestrzeni dziejów, twórcy iście rewolucyjnej metody badań filozoficznych, filozofii transcendentalnej i krytycznej, stanowiącej imponującą syntezę dwóch najważniejszych kierunków filozofii nowożytnej: racjonalizmu oraz empiryzmu.

Czy można racjonalnie dowieść istnienia Boga? Czym są czas i przestrzeń jako aprioryczne formy ludzkiej zmysłowości? Czym różni się poznanie a priori od poznania a posteriori? W jaki sposób interpretować należy „przewrót kopernikański” w filozofii dokonany przez Kanta? Czym jest rozsądek, a czym rozum? Czym kategorie różnią się od idei? Czym jest zjawisko, a czym jest „rzecz sama w sobie”? Jakie naczelne antynomie metafizyczne wyróżniał Kant? Na czym opiera się „imperatyw kategoryczny” jako najwyższa zasada moralności? Czym charakteryzuje się autonomia ludzkiej woli, a czym heteronomia? Wszystkie z przedstawionych wyżej problemów, pogłębionych o szereg bardziej szczegółowych zagadnień kantowskiej filozofii transcendentalnej, stanowić będą punkt wyjścia dla grupowej dyskusji przeprowadzonej w oparciu o wybór najważniejszych filozoficznych fragmentów pochodzących z pism Immanuela Kanta. Wykład poprowadzi dr Artur Lewandowski.

Dodatkowo, podobnie jak miało to miejsce przy okazji poprzednich spotkań Akademii Filozoficznej, również i na najbliższych zajęciach zaprezentowane zostaną wyjątkowe cymelia filozoficzne pochodzące z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika. Mowa tu o trzech najważniejszych dziełach filozoficznych Kanta – “Critik der reinen Vernunft” (Grätz, 1795), “Critik der practischen Vernunft” (Grätz, 1796) oraz “Critik der Urtheilskraft” (Grätz, 1797) – w których wyłożył podstawy stworzonego przez siebie systemu filozofii krytycznej.

Z archiwum Książnicy Cieszyńskiej

google_news
E-wydanie_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments