Wydarzenia Cieszyn

Pszczelarze razem

W Miasteczku Pszczelim w Dzięgielowie, spotkali się pszczelarze z pogranicza polskiego, czeskiego i słowackiego. Miejsce to nosi imię Jana Gajdacza, zmarłego w ubiegłym roku założyciela tej słynnej pasieki.

W roboczym spotkaniu udział wzięło ponad 50 przedstawicieli kół pszczelarskich z Czeskiego Cieszyna, Cierlicka, Lubna, Kysuckiego Nowego Miasta, Wisły i gminy Goleszów. Gościem był Edmund Bryjok, wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy.

Podczas spotkania omówiono plan pracy i szkoleń na pograniczu polsko-czesko-słowackim oraz kwestie dofinansowania do zakupu matek pszczelich. Warto przypomnieć, że trójstronne kontakty pszczelarzy na pograniczu, oficjalnie nawiązane zostały jesienią ubiegłego roku. 14 października w Miasteczku Pszczelim podpisano bowiem umowę partnerską o współpracy pomiędzy kołami pszczelarskimi z Polski, Czech i Słowacji.

google_news