Wydarzenia Cieszyn

Radni Wisły bronią zarobków burmistrza

Rada Miasta Wisła odrzuciła projekt uchwały obniżającej – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów – zarobki burmistrza miasta Tomasza Bujoka.

Dotąd burmistrz Wisły zarabiał 11 453 zł brutto miesięcznie. Zgodnie z projektem uchwały dostosowującej jego płace do rozporządzenia Rady Ministrów ograniczającego maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego szefów samorządów, jego uposażenie spadłoby o 1602 zł. Ale radni Wisły odrzucili tę uchwałę, a w specjalnym oświadczeniu między innymi stwierdzili: Aktualnie miasto nie zatrudnia zastępcy burmistrza, zwiększone zadania przyjął na siebie urzędujący burmistrz. Jego bardzo duże zaangażowanie, aktywność i dyspozycyjność oraz bardzo dobra współpraca z Radą Miasta nie stanowią podstaw do podjęcia uchwały zmniejszającej jego obecne wynagrodzenie. Zarówno dla radnych jak i dla środowiska lokalnego podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia znaczyłoby brak poszanowania i uznania dla pracy burmistrza.

google_news