Wydarzenia Żywiec

Radziechowy-Wieprz: Policzą azbest

W gminie Radziechowy-Wieprz rozpoczęła się inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

Wszystko po to, aby przygotować Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Radziechowy-Wieprz, z którego mieszkańcy będą się mogli potem starać o dotację.

– Dokument ma przede wszystkim zawierać szczegółową inwentaryzację miejsc, gdzie wykorzystywane lub magazynowane są produkty oraz informacje na temat ilości produktów zawierających azbest. Takie dane pozwolą ustalić nie tylko czas potrzebny na demontaż i unieszkodliwianie produktów azbestowych, ale także całkowity koszt takiej operacji. Właściciele posesji, na których znajdują się produkty zawierające azbest będą mogli starać się o dofinansowanie, na demontaż i utylizację tych odpadów. Zadnieniem firmy będzie zweryfikowanie niemal wszystkich posesji na terenie gminy, stąd nasza prośba do mieszkańców o umożliwienie wykonania inwentaryzacji. Pracownicy firmy Eko-Team legitymować się będą upoważnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisanym przez wójta oraz identyfikatorem z imieniem i nazwiskiem. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystywania materiałów azbestowych oraz wykonania szacunkowego pomiaru, na przykład pokrycia dachu – podkreśla wójt gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika.

Pracownicy firmy Eko-Team będą pracować pomiędzy 11.00 a 19.00

google_news