Wydarzenia Żywiec

Rajcza: Sprawdź studium

Władze gminy Rajcza poinformowały o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dokument został wyłożony od dzisiaj (23 października) aż do 23 listopada w siedzibie Urzędu Gminy Rajcza przy ulicy Górskiej 1 w pokoju nr 23 w godzinach od 9.00 do 14.00, a dodatkowo opublikowany na stronie internetowej urzędu – www.rajcza.pl – w zakładce Ogłoszenia. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium planowana jest 15 listopada o 11.00 w urzędzie w pokoju nr 19. Uwagi do studium można składać na piśmie do urzędu do 17 grudnia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Kronika2110_m
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments