Wydarzenia Cieszyn

Remontują mostki

30 mostków wytypowano do remontu na terenie gminy Goleszów. Władze gminy obiecują, że do końca października tego roku, te naprawy mają się zakończyć.

Mostki w poszczególnych sołectwach poddano przeglądom technicznym. Te będące w najgorszym stanie, postanowiono wyremontować, by piesi i zmotoryzowani, mogli z nich bezpiecznie skorzystać.

Do naprawy wytypowano mostki w Bażanowicach, Dzięgielowie, Cisownicy, Goleszowie, Godziszowie, Kozakowicach, Lesznej Górnej i Puńcowie. Zakres robót obejmuje – w zależności od potrzeb – konserwację konstrukcji, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych barier oraz malowanie istniejących, jeżeli ich stan jest do przyjęcia.

Na remonty gmina wyda ponad 550 000 zł ze swojego budżetu.

 

google_news