Cieszyn Kultura i rozrywka

Rosiczka dla Janiny Czerwińskiej

Fot. UG Chybie

Kryształowa Rosiczka Rady Gminy Chybie za niezwykłe 50-letnie zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój społeczności lokalnej powędrowała do Janiny Czerwińskiej.

Laureatka swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1966 roku jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Zabłociu, następnie od 1968 r. kontynuowała pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu. W ciągu lat pracy Janina Czerwińska nie tylko przekazywała wiedzę uczniom, ale również pełniła kluczowe funkcje jako zastępca dyrektora szkoły czy gminny inspektor oświaty. Aktywnie też angażowała się w działalność społeczną. Przez 15 lat pełniła funkcję komendantki ZHP w Chybiu, była członkiem Gminnej Rady Narodowej, w której reprezentowała interesy lokalnej społeczności. Jej praca jako pedagog szkolny, członek Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz konsultantki Punktu Pomocy Rodziny miała wpływ na życie społeczne w Chybiu. Laureatka od lat organizuje także wiele wydarzeń kulturalnych i społecznych, widowiska regionalne czy półkolonie dla dzieci. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Chybiu, które skupia kobiety z pasją angażując się w promocję tradycji i kultury lokalnej. Za swoje zasługi otrzymała szereg wyróżnień w tym m.in. Krzyż Zasługi dla ZHP, Złoty Krzyż Zasługi dla Pożarnictwa czy laur Srebrnej Cieszynianki.

Fot. UG Chybie

google_news