Bielsko-Biała E-edukacja

Ruszają zapisy do pierwszych klas

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej informuje, że nabór do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się w 1 marca (rok szkolny 2018-2019).

Będzie on prowadzony wyłącznie za pośrednictwem internetu pod adresem http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl. System zostanie uruchomiony o 9.00. Należy dodać, że dzieci przyjmowane są do 1 klas na zasadzie zapisów lub rekrutacji. Pierwsza forma dotyczy uczniów, którzy wybiorą tak zwaną szkołę obwodową przynależną do miejsca zamieszkania ucznia. W takim wypadku wystarczy, że rodzic wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a następnie go wydrukuje i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły. W przypadku, gdy rodzic wybierze dla swojej pociechy placówkę położoną poza obwodem zamieszkania musi podać się procedurze rekrutacyjnej. W takim bowiem wypadku dzieci spoza obwodu przyjmowane są w miarę wolnych miejsc w wybranej przez nie podstawówce, a o kolejności przyjęć decydują takie oto kryteria.

1 – Rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.

2 – Do szkoły (wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjmej) zgłosiło akces także rodzeństwo kandydata.

3 – W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

 

 

 

google_news