Porady i inspiracje Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Skład celny – jakie ma zastosowanie?

Skład celny jest miejscem, w którym możliwe jest składowanie towarów pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej. Towary te są nadzorowane przez odpowiedni organ celny i nie podlegają żadnym opłatom (celnym ani tak zwanym środkom polityki handlowej) do czasu ich przemieszczenia z terenu składu do czasu ich odebrania ze składowania.

Rodzaje składów celnych

Wskazać można dwa rodzaje tego typu miejsc: prywatne oraz publiczne. Ten pierwszy typ służy tylko jego właścicielowi do przechowywania towarów i jest ułatwieniem w imporcie oraz eksporcie towarów.

Drugi rodzaj, skład publiczny, jest miejscem zarządzanym przez jeden podmiot na rzecz innych podmiotów chcących czasowo przechować towar przed wprowadzeniem go na rynek. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo chcące użyczać przestrzeni magazynowej innym firmom musi zgłosić się do urzędu celnego z niezbędnymi dokumentami i wykazać, że posiada zaplecze odpowiednie do bezpiecznego przechowywania rozmaitych przedmiotów. To oznacza między innymi możliwość odpowiedniego ewidencjonowania przyjętych towarów (co zapobiegnie ewentualnym przestępstwom), a także warunki, które umożliwią przechowywanie towarów w stanie niezmienionym (np. chłodnie dla przedmiotów wymagających niskiej temperatury).

Jakie funkcje może pełnić skład celny?

Składy można wykorzystywać w różnych celach, jednak pełni on dwie, najbardziej podstawowe funkcje.

Pierwsza z nich to funkcja re-eksportowa. To oznacza, że w składzie można magazynować towary pochodzące spoza terenu Unii, których docelowa lokalizacja również znajduje się poza terenem unijnym. Co istotne, takie towary nie muszą być dopuszczone do sprzedaży w UE.

Druga – umożliwia znaczne przyspieszenie procesu wprowadzania na rynek danego towaru. Jako że prawo nie zabrania podejmowania pewnych czynności wobec składowanych towarów (o ile nie zmienia to ich właściwości) – na przykład ich metkowania, możliwe jest sprowadzenie pewnych przedmiotów przed uzyskaniem pozwolenia na ich sprzedaż na terenie Unii Europejskiej. W ten sposób, tuż po zakończeniu formalności związanych z dopuszczeniem ich do dystrybucji, towary znajdą się na rynku bez zbędnej zwłoki.

Ile czasu towary mogą znajdować się w składzie?

Przepisy prawa wspólnotowego nie przewidują żadnych ograniczeń czasowych dla przechowywania towarów na terenie składu celnego. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której zbyt długie przetrzymywanie towaru w składzie mogłoby stanowić zagrożenie dla stanu zdrowia ludzi, zwierząt, dobrobytu roślin oraz środowiska naturalnego. W takiej sytuacji upoważniony organ może określić nieprzekraczalny termin, w którym składowanie musi się zakończyć.

Drugą sytuacją, w której może dojść do nieplanowanego skrócenia terminu składowania jest cofnięcie pozwolenia na prowadzenie składu. W takiej sytuacji właściwy organ również może wezwać do rozwiązania sytuacji prawnej dotyczącej towarów znajdujących się na terenie budynku.

Przedsiębiorcy zajmujący się importem oraz eksportem powinni również poznać magazyn czasowego składowania. To usługa, która pozwala na redukcję kosztów w przypadku braku dokumentacji niezbędnej do dokonania odprawy celnej.

TAURON
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments