Wydarzenia Cieszyn

Spotkanie opłatkowe emerytów w Chybiu

Fot. UG Chybie

11 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chybiu.

I tak wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym, następnie seniorzy spotkali się na wspólnym poczęstunku. Licznie zgromadzonych seniorów powitał Jan Puchałka – prezes stowarzyszenia. Głos zabrali również wójt gminy Chybie Janusz Żydek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Gmuzdkiem, którzy złożyli zebranym gościom życzenia zdrowia, uśmiechu, wszelkiej pomyślności oraz czasu wypełnionego życzliwością i miłością najbliższych. Podziękowali również za zaangażowanie we współpracę z samorządem. Obecny na uroczystości ks. proboszcz Janusz Talik poświęcił opłatki, którymi podzielono się składając życzenia noworoczne.

Prócz tradycyjnego podzielenia się opłatkiem i śpiewów kolęd, spotkaniu towarzyszyło wręczenie dyplomów i odznaczeń.

Fot. UG Chybie

google_news