Wydarzenia Żywiec

Starostwo Powiatowe w Żywcu – najnowsze informacje!

Budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu

SKŁAD NOWEJ RADY

Oto nowi radni powiatu żywieckiego, którzy zostali wybrani podczas wyborów samorządowych 7 kwietnia:

Okręg nr 1 (Żywiec)

Adrian Midor i Marzena Pietraszewska (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Bogumiła Lach (KKW Koalicja Obywatelska)

Jacek Seweryn (KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego)

Paweł Żygliński (KWW Dla Ziemi Żywieckiej)

Okręg nr 2 (Gilowice, Łękawica, Ślemień i Świnna)

Zbigniew Gąsiorek i Maciej Pokusa (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Henryk Jurasz (KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego)

Gabriela Kolonko (KWW Porozumienie Samorządowe Powiatu Żywieckiego)

Okręg nr 3 (Czernichów, Lipowa i Łodygowice)

Jadwiga Jakubiec i Wiesław Sypta (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Marcin Cender i Stanisław Kucharczyk (KWW Porozumienie Samorządowe Powiatu Żywieckiego)

Mirosław Figura (KKW Koalicja Obywatelska)

Marian Knapek (KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego)

Okręg nr 4 (Jeleśnia i Koszarawa)

Halina Kubica i Tadeusz Pal (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Franciszek Dybek (KWW Dla Ziemi Żywieckiej)

Okręg nr 5 (Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka)

Jadwiga Jurasz, Władysław Skrzyp i Jan Witkowski (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Marek Duraj i Józef Stopka (KWW Porozumienie Samorządowe Powiatu Żywieckiego)

Okręg nr 6 (Milówka, Rajcza i Ujsoły)

Adam Iwanek i Aleksandra Legierska (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Grzegorz Rybarski (KWW Dla Ziemi Żywieckiej)

Marek Tetłak (KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego).

STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO!

W ostatnim czasie Starostwo Powiatowe w Żywcu przeprowadziło kilka inwestycji związanych z powstaniem nowych przejść dla pieszych. Dwa nowe przejścia zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wartość wyniosła ponad 129,6 tys. zł.

– Pierwsze przejście powstało w Żywcu na ul. Leśnianki w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, a drugie w Juszczynie obok biblioteki publicznej – mówi starosta żywiecki Adrian Midor.

Z kolei w Międzybrodziu Żywieckim przy przejściu dla pieszych obok miejscowej Szkoły Podstawowej zamontowano sygnalizację świetlną, która wzbudzana jest poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. W tym przypadku zadania kosztowało 157 409 zł, a pieniądze pochodziły z budżetu powiatu.

– Przeprowadziliśmy te inwestycje, bo chcemy poprawić bezpieczeństwo pieszych. Uważamy, że przejście, ale dobrze oznakowane i doświetlone, jak ma to miejsce przy tych trzech ostatnich, zdecydowanie zmniejsza ryzyko potrąceń pieszych, a zwłaszcza dzieci w tym rejonie – dodaje starosta Adrian Midor.

PRZED NAMI MATURY – POŁAMANIA PIÓR!

W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpi 985 uczniów szkół średnich z Żywca, Milówki i Węgierskiej Górki, które prowadzone są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Matura rozpocznie się 7 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego, potrwa do 24 maja. Dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogły przystąpić do egzaminu w maju, zaplanowano dodatkowy termin od 3 do 17 czerwca (w tym część ustną od 10 do 12 czerwca). Wyniki z egzaminu maturzyści poznają 9 lipca. Ci, którzy nie zdadzą egzaminu z jednego przedmiotu będą mieli szansę na powtórne podejście w egzaminie poprawkowym z części pisemnej 20 sierpnia, a z części ustnej 21 sierpnia. W tym przypadku uczniowie podchodzący do poprawki dowiedzą się o swoich wynikach 10 września. W szkołach średnich prowadzonych przez żywieckie starostwo do matury przystępować będzie w sumie 985 uczniów, z czego 347 w liceach ogólnokształcących i 638 w technikach. Spośród liceów najwięcej maturzystów – bo 191 – będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu. W przypadku techników najwięcej – 145 uczniów – przystąpi do matury w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu (tam łącznie z licealistami będzie ich 205).

– Mamy nadzieję, że nasi uczniowie przebrną przez egzaminy maturalne już w pierwszym terminie, bez konieczności egzaminów poprawkowych. Tego, jako Zarząd Powiatu Żywieckiego, życzymy im z całego serca. Jako organ prowadzący szkoły średnie cieszymy ze stałego wzrostu zainteresowania ofertami naszych placówek. Trzeba też podkreślić coraz większe zainteresowanie kształceniem technicznym, co ze względu na wyzwania rynku pracy ma bardzo istotne znaczenie, aby młodzi ludzie chcieli się wiązać z Żywiecczyzną – mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.

ZASŁUŻONY DLA POWIATU ŻYWIECKIEGO

Do 30 kwietnia można składać wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”.

Jak podkreśla starosta żywiecki Adrian Midor to tytuł, który przyznawany jest osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju powiatu żywieckiego, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej. Z wnioskiem o nadanie tego tytułu mogą występować: przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego w imieniu Rady, starosta żywiecki w imieniu Zarządu Powiatu Żywieckiego, burmistrz oraz wójtowie gmin powiatu żywieckiego w imieniu społeczności danej gminy oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu żywieckiego.

– Sam tytuł przyznawany jest w drodze uchwały przez Radę Powiatu na wniosek kapituły w dwóch kategoriach: osoby fizyczne oraz instytucje, czyli organizacje pozarządowe, fundacje, przedsiębiorstwa. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego” należy złożyć w Biurze Rady Powiatu, w pokoju nr 26, w Starostwie Powiatowym w Żywcu w zamkniętej kopercie do 30 kwietnia – mówi starosta Adrian Midor.

Wniosek możliwy jest do pobrania ze strony starostwa – TUTAJ.

google_news