Wydarzenia Cieszyn

Strażacka współpraca

OSP w Bąkowie podpisała umowę o współpracy transgranicznej z jednostką OSP w Hornich Datynich w Czechach.

Umowa jest następstwem kilkuletniej, dotąd nieformalnej, współpracy obu jednostek. – W ramach współpracy organizowane będą wspólne spotkania w celu wymiany doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej, a przez wspólny udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz organizowanych uroczystościach, młodzież będzie miała szansę na zdobycie nowych doświadczeń – informuje Urząd Miejski w Strumieniu. Podpisana umowa ma również pomóc przezwyciężać barierę językową dzielącą obie jednostki OSP.

google_news