Wydarzenia Cieszyn

Strumień: O funduszu słów kilka

Sołtysi, rady sołeckie i rady mieszkańców, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu wzięli udział w szkoleniu dotyczącym funduszy sołeckich. 

Poprowadził go dr Bartosz Mendyk. Uczestnicy szkolenia zaznajomili się z procesem wydawania pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione zostały również procedury rozliczeń i wniosków. Prelegent chętnie odpowiadał również na zadawane pytania. Warto dodać, że w gminie Strumień od 2015 roku realizowany jest fundusz sołecki. Pieniądze w ramach funduszu sołeckiego są wyodrębnione z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru zawartego w ustawie. O wydatkowaniu specjalnie wydzielonej części budżetu gminy decydują mieszkańcy danego sołectwa.

google_news