Wydarzenia Cieszyn

Strumień: Spotkanie z kuratorem

W Strumieniu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące reformy edukacji. Była to okazja do zadawania pytań związanych z nową organizacją pracy w szkole.

Podczas spotkania zaprezentowano harmonogram wdrażania zmian, a także przedstawiono propozycję dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Strumień do nowego ustroju szkolnego. I tak w szkołach w Bąkowie i Zabłociu nauka będzie trwać osiem lat, a nie jak do tej pory sześć.  W szkołach w Pruchnej i w Drogomyślu także docelowo będzie osiem klas. Młodzi będą tam także kończyć trzecią klasę gimnazjum. W Strumieniu będzie jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach. Do budynku dotychczasowej szkoły podstawowej uczęszczać będą uczniowie młodszych klas, zaś do budynku gimnazjum uczniowie klas starszych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicekurator oświaty w Katowicach, Jacek Szczotka, burmistrz Strumienia Anna Grygierek, przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu, Czesław Greń, radni, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Strumieniu Joanna Włoch, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

google_news