Wydarzenia Cieszyn

Strumień: Wymień kocioł

Od 2008 roku w Strumieniu z budżetu gminy finansowany jest program dofinansowania do wymiany kotłów. Mieszkańcy mogą się starać o dotację do ekologicznych źródeł ciepła, w tym kotłów z palnikiem retortowym, olejowych, elektrycznych, gazowych czy opalanych biomasą. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

 W obecnym budżecie gminy Strumień zabezpieczono 50 tys. zł na wymianę źródeł ciepła. Mieszkańcy według tegorocznego regulaminu mogą się starać dotację 50 proc. łącznej wysokości poniesionych kosztów jednakże nie więcej niż 4 tys. zł. Wcześniej górna granica ustawiona była na 3,5 tys. zł. Kocioł musi jednak spełniać określone normy.

 

google_news