Wydarzenia Cieszyn

Strumień: PKPS świętował swój jubileusz

Fot. Leszek Strządała

Polski Komitet Pomocy Społecznej miał swój jubileusz. Było on okazją do spotkania się oddziału miejsko-gminnego w Strumieniu.

65-lecie istnienia organizacji w Polsce zgromadziły wielu długoletnich członków, przyjaciół i partnerów, którzy przez lata aktywnie wspierali cele i misję strumieńskiego PKPS. Była to także okazja do uhonorowania wieloletniej pracy organizacji oraz wszystkich zaangażowanych w jej działalność. Odznakę “Zasłużony Działacz PKPS” otrzymał z rąk prezes zarządu wojewódzkiego Ireny Radomskiej prezes strumieńskiego oddziału Stanisław Lapczyk. Jubileusz to także inspirujący moment do kontynuowania misji pomocy społecznej i wspierania tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. W sobotnim wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście m.in. burmistrz Strumienia Anna Grygierek, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń, prezes zarządu wojewódzkiego PKPS w Katowicach Irena Radomska, proboszcz parafii Św. Barbary w Strumieniu Ks. Jacek Kobiałka, Ks. prałat Oskar Kuśka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Strumień.

google_news