Wydarzenia Sucha Beskidzka

Stryszawa: Nie w obronie Jana Pawła II, ale z apelem o jego pamięć na stojąco i z oklaskami

Fot. UG Stryszawa

W trakcie obrad Rady Gminy Stryszawa tamtejsi radni poprzez aklamację, na stojąco i z oklaskami przyjęli apel w sprawie podtrzymania pamięci o świętym Janie Pawle II.

Po kontrowersyjnym reportażu telewizyjnym „Franciszkańska 3” (6 marca) wojewoda małopolski Łukasz Kmita wystosował 14 marca apel do samorządów, aby podejmowały uchwały w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. W powiecie suskim takie uchwały podjęły: 30 marca Rada Powiatu Suskiego i 26 maja Rada Gminy Budzów. Nieco inaczej wyglądała sytuacja w gminie Stryszawa. Tu 26 maja w trakcie sesji Rady Gminy radni poprzez aklamację, na stojąco i z oklaskami podjęli apel w sprawie podtrzymania pamięci o św. Janie Pawle II, który został wypracowany po długiej dyskusji.

Rada Gminy Stryszawa apeluje, w szczególności do mieszkańców gminy Stryszawa, o nieustanne odkrywanie dziedzictwa jakie zawiera życie i nauczanie świętego Jana Pawła II. Istotnym jest przekazywanie młodszym pokoleniom dzieci i młodzieży wiedzy na temat dorobku i zasług świętego Jana Pawła II tak dla Polski, jak i dla świata. Tym bardziej, że wielu mieszkańców naszej gminy pamięta jeszcze posługę Karola Wojtyły jako biskupa krakowskiego, który wielokrotnie odwiedzał parafie naszych miejscowości. Wielu osobom udzielił sakramentu bierzmowania. Ponadto gmina Stryszawa szczyci się tym, że Karol Wojtyła wielokrotnie przebywał w Stryszawie Siwcówce, gdzie odwiedzał odpoczywającego wtedy kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziś już błogosławionego. O tych wydarzeniach przypomina wszystkim znajdujący się pomnik szczerej wdzięczności. Niech pamięć o świętym Janie Pawle II trwa zawsze – odczytała apel przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa Krystyna Wajdzik.

google_news