Cieszyn Kultura i rozrywka

Sztuka wojny w Książnicy Cieszyńskiej. Warto zajrzeć na wystawę

Fot. z arch. Książnicy Cieszyńskiej

„Ars belli – Sztuka wojny” to tytuł najnowszej wystawy, którą można podziwiać w galerii Książnicy Cieszyńskiej. To gratka nie tylko miłośników militariów. Zwiedzający mogą podziwiać dzieje wielkich bitew i wojen odzwierciedlone na kartach najwybitniejszych historiografów, biografie największych wodzów w historii, zagadnienia strategii i taktyki wojskowej na przestrzeni dziejów oraz historię uzbrojenia i fortyfikacji.

Wystawę otwierają najgłośniejsze sceny bitewne zachowane w tradycji biblijnej i mitycznej jak m.in. zdobycie Troi czy oblężenie Jerycha. Zwiedzający mogą także zobaczyć jak zmieniały się realia wojennej sztuki. Przebieg najważniejszych konfliktów zbrojnych w świecie starożytnych Greków oraz w epoce hellenizmu zilustrowany został na podstawie XVIII-wiecznego egzemplarza „Dziejów” Herodota, „Wojny peloponeskiej” Tukidydesa czy „Wychowania Cyrusa” Ksenofonta. Na wystawie nie zabrakło także największych podbojów z czasów rzymskiej republiki oraz cesarstwa. Ich ilustracją będą historyczne dzieła Tacyta, „Dzieje” oraz „Roczniki” Tytusa Liwiusza.

Na ekspozycji pokazana została także przeszło tysiącletnia historia Polski, która obfitowała przecież w wiele krwawych bitew i zaciekłych walk o byt narodowy. I tak zwiedzający będą mogli podziwiać działa mistrza Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, Macieja z Mniechowa upamiętniające m.in. bitwę pod Budziszynem z 1015 roku czy zwycięstwo na polach Grunwaldu w 1410 roku. Na wystawie zaprezentowane będą także sylwetki wielkich przywódców, będących głównymi autorami przełomowych sukcesów militarnych – Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Joanny d’Arc oraz Napoleona Bonaparte. Z kolei poczet największych wodzów w dziejach Polski pokazane są na przykładach Władysława II Jagiełło, Tadeusza Kościuszki czy Jana III Sobieskiego. Zwiedzający będą mieli także okazję poznać działa najwybitniejszych teoretyków sztuki wojennej. Część wystawy poświęcona została także planowaniu działań i operacji wojennych – taktyce oraz strategii wojskowej.

Wystawa, której autorami są Aleksandra Golik-Prus oraz Artur Lewandowski, czynna będzie w galerii Książnicy Cieszyńskiej do 2 października, od wtorku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00.

google_news