Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Szukają ławników

Fot. Pixabay

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy.

Chętnych do uczestniczenia w procesach wymiaru sprawiedliwości mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych oraz  obywatelskich. Musi mieć ukończone 30 lat, ale nie może więcej niż 70 lat. Ławnicy muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a także mieszkać bądź pracować w miejscu kandydowania od co najmniej roku.

Warto dodać, że ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie.  Może zostać wyznaczony do udziału w sprawach do 12 dni w roku. Liczba tych dni może zostać zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych powodów.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments