Wydarzenia Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

To ostatni dzień na rozliczenie PIT

Dziś mija termin na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2023 r. Warto skorzystać z najwygodniejszej formy rozliczenia – usługi Twój e-PIT. Podatnicy złożyli w ten sposób już ponad 7,3 mln deklaracji.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach zachęca do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia zeznania PIT, zanim zostanie ono automatycznie zaakceptowane w usłudze. W przygotowanym zeznaniu można jeszcze uwzględnić przysługujące odliczenia, skorzystać z ulg, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku.

Twój e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego.

Automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

O północy 1 maja 2024 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Przewiduje się, że potrwa ona do 7 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.

Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich rozliczeń i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO.

W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia br.), poinformuje podatnika o kwocie podatku do zapłaty.

Jeśli podatnik wyraził zgodę na doręczanie za pomocą korespondencji elektronicznej, to zawiadomienie o kwocie do zapłaty otrzyma elektronicznie. Jeśli nie wyraził takiej zgody, to zawiadomienie otrzyma za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w rozliczeniu.

Podatnik powinien zapłacić podatek w terminie 7 dni od dnia odebrania informacji.

Korekta zeznania

Gdyby okazało się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT – po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań, poprzez system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.

W usłudze Twój e-PIT istnieje możliwość złożenia korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie. Składając korektę można zmienić w zeznaniu m.in. dane dotyczące ulg czy Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), której przekazujemy 1,5 proc. podatku (informacje w zakresie OPP można skorygować jedynie w korekcie złożonej do końca maja 2024 r.). Należy przy tym pamiętać, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia 2024 r. stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

1,5 proc. podatku dla OPP

Podatnicy rozliczający PIT mogą przekazać 1,5% swojego podatku dla wybranej OPP. Aby OPP otrzymały środki z 1,5% podatku powinny zgłosić do właściwego urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2024 r. OPP, które dokonały zgłoszenia rachunku bankowego w latach poprzedni i pozostaje ona aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

Urząd skarbowy będzie mógł przekazać środki OPP tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek należny wynikający z PIT za 2023 r. w pełnej wysokości do 30 czerwca 2024 r.

google_news