Cieszyn Kultura i rozrywka

Ustroń: Komu nagroda?

Można składać wnioski na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym
i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia. Podstawę stanowi ocena całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta Ustroń w terminie do 30 października 2019 r.
Uchwała dotycząca przyznawania nagród, wniosek oraz informacje ogólne o sposobie przyznawania nagród znajdują się w załącznikach na internetowej stronie miasta https://ustron.pl/aktualnosci#/news/2077

google_news