Wydarzenia Bielsko-Biała

W Jasienicy zaskoczeń nie było. Kto pokieruje radą?

W Jasienicy odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Niespodzianek nie ma. Przewodniczącym został Czesław Machalica.

Janusz Pierzyna jako Wójt Gminy Jasienica oraz radni złożyli ślubowanie, tym samym rozpoczynając IX kadencję samorządu Gminy Jasienica.

Pierwszą sesję otworzył przewodniczący senior Andrzej Szimke. Na początku Janusz Pierzyna odebrał zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta, z kolei radni zaświadczenia o wyborze na radnych Rady Gminy. Następnie wójt i radni złożyli uroczyste ślubowanie o objęciu swoich stanowisk.

Wójt podziękował mieszkańcom za udział w wyborach i oddane głosy – zarówno te na tak, jak i na nie. Podziękował za zaufanie wyborców i silny mandat do objęcia funkcji Wójta Gminy Jasienica w siódmej już dla niego kadencji.

Podczas sesji wybrano również przewodniczącego i jego zastępców. Przy jednogłośnym poparciu przewodniczącym został Czesław Machalica, a zastępcami Genowefa Kopeć i Janusz Cholewik.

google_news