Bielsko-Biała Cieszyn Kultura i rozrywka

W Książnicy Cieszyńskiej przypomną Tadeusza Regera. Również prywatnie

Fot. z arch. KC w Cieszynie

9 czerwca o 14.00 w galerii Książnicy Cieszyńskiej nastąpi otwarcie wystawy „Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym”. Ekspozycja zorganizowana została w odpowiedzi na przypadającą w roku bieżącym 150. rocznicę urodzin Tadeusza Regera i stanowi próbę syntetycznej ilustracji najważniejszych wątków z jego życia zarówno osobistego jak i publicznego.

Wystawę zorganizowano w oparciu o zgromadzoną w Książnicy Cieszyńskiej Bibliotekę Tadeusza Regera. Zbiór podzielony został na księgozbiór oraz materiały archiwalne, zwane Tekami Regera. Księgozbiór liczy w sumie 7 000 woluminów i obejmuje głównie dzieła z zakresu historii, prawa, socjologii, przyrody oraz silesiaca. Materiały archiwalne z kolei liczą ogółem około 5500 jednostek ewidencyjnych, które to związane są bezpośrednio z osobą Tadeusza Regera, bądź też z osobami lub instytucjami z którymi współdziałał. W ramach trzeciej części projektu „Digitalizacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, w 2015 roku zeskanowano 5563 jednostki wchodzące w skład spuścizny Tadeusza Regera, których skany oraz opisy katalogowe znajdują się w profilu Książnicy Cieszyńskiej na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Fot. z arch. KC w Cieszynie

Celem wystawy jest przypomnienie sylwetki Tadeusza Regera, postaci istotnej z punktu widzenia tutejszego ruchu socjalistycznego i narodowego przez pryzmat obiektów reprezentatywnych dla całości spuścizny oraz księgozbioru. Działalność Tadeusza Regera ujęta została w kilkanaście wątków tematycznych, które ilustrują główne obszary jego działań. Tadeusz Reger został przedstawiony zatem jako działacz socjalistyczny, narodowy, kulturalno-oświatowy, a także legionista, parlamentarzysta, publicysta oraz redaktor.

Fot. z arch. KC w Cieszynie

Tadeusz Reger był nie tylko powszechnie rozpoznawaną osobą publiczną. Prywatnie pełnił rolę męża, ojca oraz przyjaciela. Twórcy wystawy nie pominęli więc i tych wątków, jak i informacji o jego zainteresowaniach, rodzinie, przyjaciołach czy też osobistych dramatach. Wystawa podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich, to życiorys polityczny, druga zaś, prywatny. Życie publiczne Regera zajmuje zdecydowanie większą część wystawy, nie można bowiem inaczej mówić o człowieku, którego biografia w tak wyraźny sposób była uwikłana politycznie.

google_news
Studio_projektowe_d