Wydarzenia Cieszyn

W OSP będzie klub seniora

Wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar podpisała w piątek 9 września umowę na wykonanie robót budowlanych w wyniku których w budynku OSP w Dzięgielowie utworzony zostanie Klub „Senior +”.

W ramach prac remontowych wymienione zostaną podłogi i instalacja elektryczna, wykonane zostaną gładzie gipsowe, a wszystkie pomieszczenia zostaną pomalowane. Dodatkowo zamontowany zostanie piec gazowy do ogrzewania tego miejsca, nowoczesne oprawy oświetleniowe i klimatyzatory.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych, klub wyposażony zostanie w laptop z oprogramowaniem, projektor, ekran, sprzęt do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, pomoce terapeutyczne oraz meble i wyposażenie kuchenne.

– Obecnie na terenie naszej gminy funkcjonują dwa kluby seniora – w Bażanowicach i Cisownicy. Cieszę się ogromnie, że kolejni seniorzy będą mogli korzystać z infrastruktury, która umożliwi im aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, uczestniczyć w szkoleniach i realizować swoje pasje – mówi wójt Sylwia Cieślar.

Przedsięwzięcie jest możliwe po pozyskaniu przez gminę Goleszów środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025. Łączna wartość całego projektu wyniesie ok. 240 000 zł.

google_news
Studio_projektowe_d