Wydarzenia Cieszyn

W Ustroniu znika eternit. Mieszkańcy korzystają z dopłat

Kolejny raz samorząd Ustronia zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o pieniądze na usunięcie wyrobów zawierających azbest. W poprzednich latach mieszkańcy szeroko byli zainteresowani tą akcją.

W ubiegłym roku Ustroń pozyskał złotówki na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Właściciele nieruchomości mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej, niż 800 zł za tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia oraz w wysokości 600 zł za tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia. Łącznie w 2019 roku z terenu miasta zniknęło 27,045 t odpadów zawierających azbest. Usunięto je z 20 nieruchomości. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21 077,69 zł z czego 18 040,40 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, a pozostała kwota to środki własne właścicieli nieruchomości.

Osoby zainteresowane usunięciem w 2020 roku wyrobów zawierających azbest ze swoich budynków, powinny wypełnić i złożyć ankiety. Druki dostępne są na stronie internetowej miasta (www.ustron.pl) oraz można je pobrać w pokoju nr 25 Urzędu Miasta. Ankietę należy oddać najpóźniej do 14 lutego. Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę bądź wniosek w latach ubiegłych, a nie zrealizowali zadania, muszą złożyć ankietę jeszcze raz. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta pod numerem telefonu 33/8579313.

Skomentuj

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o