Wydarzenia Wadowice

Wadowice: Starosta o sukcesach

Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński na konferencji prasowej podsumował pracę urzędu w obecnej kadencji.

Włodarz powiatu podkreśla, że znacząco rosną dochody powiatu. W 2016 roku wyniosły blisko 135 mln zł, natomiast w poprzedniej kadencji oscylowały w granicach 122-126 mln zł rocznie, co jest najlepszym wynikiem w 18-letniej historii Powiatu Wadowickiego. – Udało nam się pobić o blisko milion złotych własny rekord, który ustanowiliśmy w 2015 roku – informuje włodarz. – Duży wpływ na tak wysokie dochody mają m.in. pozyskane dotacje ze środków zewnętrznych. Dzięki pozyskanym pieniądzom między innymi Szpital Powiatowy w Wadowicach od kilku tygodni funkcjonuje na wszystkich piętrach nowego pawilonu. Ostatni etap rozbudowy placówki kosztował 6,4 mln zł, z czego 2,3 mln zł wykończenie, a 4,1 mln zł wyposażenie. W minionym roku wadowicki ZZOZ otrzymał również nowoczesną karetkę – ufundowaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki (400 tys. zł) oraz Powiat Wadowicki (102 tys. zł).

Podczas konferencji najwięcej czasu poświęcono drogom. – W dwa lata zmodernizowano 17 km nawierzchni, 3,5 km chodników oraz zbudowano jeden most – informuje starosta. – Do najważniejszych inwestycji należała modernizacja 5 km drogi Wieprz-Nidek-Witkowice oraz przebudowa mostu we Frydrychowicach. Oba przedsięwzięcia kosztowały łącznie blisko 5 mln zł, z czego 2,3 mln zł pozyskano z budżetu państwa, a ponad 900 tys. zł dołożyła gmina Wieprz.

Ponadto, wyremontowano drogi: 1330 m na trasie Wadowice – Wysoka (1780 K), 1020 m ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie, 840 m w Ponikwi (1734 K), 790 m w Łączanach (1772 K), 740 m w Stryszowie (1705 K), 630 m w Spytkowicach (1769 K), 500 m w Lanckoronie (1728 K), 480 m w Kleczy Dolnej POM (1731 K), 410 m w Jaszczurowej (1732 K) oraz 400 m w Gierałtowiczkach (1762 K). Powstały również nowe chodniki: 540 m. na ul. Wolfa w Andrychowie, 410 m. w Rzykach (1737 K), 400 m. na ul. Lenartowicza w Andrychowie, 225 m. w Stryszowie (1729 K), 215 m. we Frydrychowicach (1763 K), 200 m. w Łączanach (1772 K), 160 m. w Gierałtowicach (1759 K), 150 m. na ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie, 140 m. w Kleczy Dolnej (1731 K), 130 m. na ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej, 100 m. na ul. Floriańskiej w Tomicach oraz 100 m. na ul. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Łączny koszt wszystkich inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania dróg wyniósł ponad 14 mln zł.

Zdaniem starosty powiat ma się czym szczycić również na niwie oświaty. – Zespół Szkół CKU w Radoczy, dzięki staraniom Zarządu Powiatu w Wadowicach, otrzymał 250 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup nowoczesnych pracowni oraz specjalistycznego, wysokiej klasy sprzętu do nauki zawodów mechanicznych. A w Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach za kwotę 300 tys. zł wyremontowano pomieszczenia warsztatów gastronomicznych oraz szkolną kotłownię, a dla placówki szkolno-wychowawczej Feniks zakupiliśmy nowy samochód, służący do przewodu wychowanków ośrodka – informuje starosta podkreślając, że wyniki pracy są doceniane. – Starostwo Powiatowe w Wadowicach po raz kolejny zdobyło prestiżową nagrodę Najwyższa Jakość Quality International 2016, tym razem w kategorii QI Services. Nasz urząd został wyróżniony w tym konkursie już trzeci rok z rzędu, dzięki czemu otrzymał wyróżnienie specjalne – Perłę QI 2016. W klasyfikacji powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców awansowaliśmy aż o siedem pozycji i zajmujemy teraz 18. miejsce w Polsce. Z kolei w rankingu portalu „Perspektywy” nasze szkoły ponadgimnazjalne dominują w Małopolsce Zachodniej i zajmują czołowe miejsca w całym województwie – informuje samorządowiec.  

Podsumowując osiągnięcia, Bartosz Kaliński przypomniał – w ciągu dwóch lat na inwestycje majątkowe przeznaczono ponad 48,2 mln zł, czyli niespełna 1 mln zł mniej, niż przez całą kadencję 2010-2014. Nie obciążono przy tym budżetu, ponieważ ponad 18 mln zł z tej kwoty pozyskano ze źródeł zewnętrznych. Dzięki zdobytym środkom przeprowadzono kilka dużych  inwestycji, m.in. zakończenie budowy nowego pawilonu szpitala oraz kompleksowe przebudowy kilku dróg.  W ciągu dwóch lat wyremontowano ponad 32 kilometry dróg powiatowych, czyli 4 kilometry mniej, niż przez całą kadencję 2010-2014. Ponadto, przebudowano jeszcze most we Frydrychowicach, którego wartość można porównać z remontem kilku kilometrów drogi. W ciągu dwóch lat wydano na inwestycje w wadowickim ZZOZ-ie blisko 28 mln zł, czyli o ponad 2,6 mln zł więcej, niż przez całą kadencję 2010-2014!

Starosta zaznacza, że powiat nie zamierza spocząć na laurach. – Już teraz mogę zapowiedzieć, że trwający od trzech miesięcy 2017 rok może być jeszcze lepszy, niż ostatnie dwa lata. Budżet Powiatu Wadowickiego na 2017 rok jest odpowiedzialny i ofensywny. Zabezpieczono w nim blisko 15,5 mln zł na inwestycje, czyli 12 proc. wydatków ogółem. Już wiadomo, że kwota na wydatki majątkowe będzie zdecydowanie większa, ponieważ na początku roku pozyskano aż 15 mln zł na reformę powiatowych szkół średnich i 8 mln zł na polepszenie usług załatwianych przez mieszkańców w budynku „Geodezji” (budynek przy ul. Mickiewicza 24). Powiat Wadowicki jest również bardzo bliski zdobycia kilku milionów złotych na zakup sprzętu medycznego do szpitala i powiatowej przychodni, a ponadto aplikuje o dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej i budżetu państwa, m.in. na remonty dróg powiatowych oraz termomodernizację wadowickiego szpitala – twierdzi starosta Bartosz Kaliński.

 

 

google_news