Kultura i rozrywka Żywiec

Węgierska Górka: Można się zgłaszać do Dyktanda Gwarowego

Fot. OPG Węgierska Górka

Samo dyktando zostanie przeprowadzone 18 listopada w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Tegoroczny konkurs będzie się składał z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym etapie (pisemnym) lub obu (pisemnym i ustnym). Więcej informacji uzyskać można w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka.

google_news