E-edukacja Cieszyn

Wielki piknik w Międzyświeciu

Około 150 dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych i domów dziecka działających w powiecie cieszyńskim uczestniczyło w tradycyjnym, dziewiątym już, turnieju zorganizowanym specjalnie dla nich w Międzyświeciu, przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Wspaniała pogoda, mnóstwo niespodzianek, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, na przykład z kickboxingu, upominki i pyszne jedzenie – tym mogły się cieszyć dzieci przebywające w tzw. pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie, wychowawcy, a nawet kuratorzy sądowi. Impreza zbiegła się z obchodzonym 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego i Dniem Dziecka, przypadającym na 1 czerwca.

google_news